Algemene Voorwaarden 
Laura’s Online Video Academy t.n.v. Laura Elsman
KvK 24441687 Vestigingsnr. 000012125067 te Blaricum

Geheimhouding & Privacy
Meld je je aan voor een gratis of betaalde training van Laura Elsman, dan gaat Laura Elsman als vanzelfsprekend vertrouwelijk om met jouw (bedrijfs)gegevens. Gegevens worden alleen door Laura bewaard en (proef)video’s die in besloten communities worden geplaatst worden niet extern gedeeld door Laura Elsman. Andere deelnemende community leden worden erop gewezen géén informatie van anderen ongevraagd met anderen te delen.

Portretrecht
Worden tijdens Laura’s online en offline bedrijfsactiviteiten foto’s of video’s gemaakt of worden online en offline activiteiten de deelnemers zichtbaar met een foto of video, dan kan dit beeldmateriaal gebruikt worden voor
netwerk- en promotieactiviteiten van Laura Elsman zoals online en offline campagnemateriaal, webinars, trainingen
etc. Voorafgaand aan de live events wordt dit aangekondigd en de mogelijkheid geboden om
bezwaar aan te tekenen. Uiteraard in zoveel mogelijk onderling overleg.

Laura doet er alles aan om zorgvuldig met persoonsgegevens om te springen. Mocht je hierover
twijfelen of vragen hebben, mail dan naar info@lauraelsman.nl.

Live Video Events
Annulering van live video event van Laura Elsman is helaas niet mogelijk. Ook geven wij geen geld
terug en ontvang je geen tegoedbon. In overleg kunnen tickets wel op een andere naam gezet
worden. Deze nieuwe deelnemer gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Online trainingen
Trainingen die je via de website aanschaft, kunnen vóór de start van een online training, zonder
opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een
e-mail naar info@lauraelsman.nl

Online producten en diensten
Een online programma is gestart op het moment dat de eerste les of module online staat en je de
inloggegevens hiervoor hebt ontvangen.

Garantiebepaling
Op het LOV Academy trainingstraject zit een garantietermijn van 14 dagen na aanvang van de
training. Mocht de training om welke reden dan ook tegenvallen en Laura Elsman kan het probleem
niet naar tevredenheid oplossen dan ontvang je het aanschafbedrag retour minus de eerste maand
aanbetaling of 10% van het totaalbedrag voor de totale training. 14 Dagen na aanvang van de
training vervallen alle rechten. (Online) Trainingen kunnen slechts bij vooruit betaling worden
voldaan, desgewenst in termijnen.

Aansprakelijkheid
Ben je ontevreden over een door Laura Elsman geleverde dienst, dan doet zij haar uiterste best om daar samen
met jou uit te komen. Laura’s aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen
factuurbedrag voor die dienst. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het
bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet
uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de
betreffende dienst.

Intellectueel eigendom
Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, in werkboeken en
dergelijke, heeft Laura Elsman samen met haar team zelf ontwikkeld en mag op geen enkele wijze worden verspreid of verveelvoudigd zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura Elsman.

Inloggegevens

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk
gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Facturatie
Laura’s Online Video Academy is een handelsnaam van Laura Elsman. Facturatie geschiedt altijd vanuit die handelsnaam.
Andere handelsnamen van Laura Elsman zijn E-See Video en Fabulous Business TV.

Toegang tot de online lessen
Na afloop van de training, blijven online lessen onbeperkt voor je beschikbaar. Onbeperkt wil zeggen zolang Laura Elsman haar trainingen in deze vorm in leven blijft aanbieden. Online cursusmateriaal kan in de loop van de tijd worden verbeterd op de inhoud en uitstraling bij een vervolgronde. Voor deze upgrades worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, dan kun je altijd contact opnemen met Laura
Elsman via info@lauraelsman.nl